La Diputació de Lleida cessa tota activitat de cara al públic i facilita que el personal pugui atendre a casa els seus fills o dependents

Joan Talarn anuncia mesures a adoptar seguint les recomanacions del Departament de Salut per evitar la propagació del coronavirus

La Diputació de Lleida ha decidit avui cessar tota activitat de cara al públic i ha adoptat tota una sèrie de mesures preventives per tal de contribuir a frenar la propagació del virus SARS-COV-2 i contenir l’expansió de la malaltia COVID-19. Entre les instruccions que el president de la Diputació Joan Talarn ha fet públiques avui, es contempla la consideració de “deure inexcusable” com a motiu d’absència laboral per tal de facilitar que el personal de la Diputació pugui atendre els seus familiars menors d’edat o dependents a causa del tancament dels centres escolars o de persones grans.

Talarn ha presidit avui la constitució d’un Comitè de Seguiment de la crisi pel COVID-19 que ha comptat amb la participació del vicepresident Jordi Latorre, del diputat de Recursos Humans, Jordi Verdú, directius públics i representants del treballadors i treballadores de la Diputació.

Entre les instruccions donades a tot el personal destaca “minimitzar les reunions de caràcter presencial”, intensificar el pla de neteja de les dependències administratives i la recomanació a la ciutadania que prioritzi els tràmits on-line en les seves relacions amb la Diputació de Lleida.

En aquest sentit, i en consonància amb les instruccions del Departament d’Educació de la Generalitat, també es tanquen les Escoles Especials Llar de Sant Josep, ubicades al complex de la Caparrella des d’aquest mateix divendres.

Pel que fa a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, que ja ha anat ajornant actes públics, demà divendres tancarà l’atenció al públic de la biblioteca i les sales amb exposicions.

El president Talarn ha comunicat als representants sindicals que “aquestes instruccions es dicten en funció de les recomanacions que fins aquest moment ens han fet arribar la Generalitat i l’administració de l’Estat, en el benentès que si les recomanacions varien la Diputació les anirà adaptant amb la màxima celeritat possible”.

La instrucció de Presidència de la Diputació de Lleida, amb data del 12 de març de 2019 és la següent:

Instrucció en relació a les mesures a adoptar en els centres de treball de la Diputació de Lleida i Organismes Autònoms en motiu del COVID-19.

En el context de la situació generada per la malaltia infecciosa del Coronavirus SARS- coV-2 a Catalunya i atès les mesures que es vagin adoptant per les autoritats sanitàries, s’adopten mesures especifiques en els centres de treball de la Diputació de Lleida.

Vista la nota informativa 1/2020, en què s’exposen recomanacions a seguir en l’actual situació respecte el COVID-19 i atès que la pròpia nota ja contempla l’actualització de les mesures previstes.

Les mesures extraordinàries que consten en aquesta instrucció aniran adequant-se  a l’evolució de l’epidèmia i en atenció a les instruccions que es facilitin per part de les Autoritats sanitàries competents en la matèria.

D’acord amb les competències atribuïdes, s’aprova la següent instrucció:

 

  1. Àmbit d’aplicació.

Aquestes instruccions són d’aplicació a tots els empleats públics de la Diputació de Lleida i Organismes Autònoms, sense perjudici de què se n’hagi d’adoptar de diferents per casuístiques concretes en determinats centres de treball.

 

  1. Mesures preventives i de protecció

 En els centres de treball s’han d’adoptar les mesures preventives i de protecció següents:

 

  1. a) Extremar les precaucions establertes sobre les mesures higièniques personals, especialment el rentat de mans, amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques.

 

  1. b) Intensificar el pla de neteja de les dependències administratives, amb els productes habituals.

 

  1. c) Retirar, en la mesura que sigui possible, els objectes que presentin dificultats per a la seva neteja (aplicar la política de taula neta).

 

  1. d) Garantir la ventilació adequada dels espais de treball, ja sigui per via natural o per via estructural.

 

  1. e) L’ús dels equips de protecció individual vindrà determinat pels serveis de prevenció de riscos laborals.

 

  1. Mesures organitzatives a aplicar.

3.1  Reunions

 Es minimitzaran les reunions de treball de caràcter presencial, especialment si impliquen mobilitat de treballadors/es. Es prioritzarà, en la mesura que sigui possible realitzar reunions per mitjans digitals.

En el cas que esdevingui indispensable celebrar reunions presencials, es duran terme aplicant les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries, entre d’altres, s’ha de garantir una distància no inferior a 1 metre entre les persones assistents.

 

3.2 Formació

Es suspenen els cursos, jornades, congressos, etc. ja siguin interns o externs que s’imparteixin de forma presencial, i es recomana als treballadors la no assistència de cursos organitzats fora de la diputació que s’organitzin per altres institucions i empreses.

Com alternativa a la formació presencial, es valorarà la possibilitat de realitzar aquesta utilitzant l’ús de les tecnologies digitals.

 

3.3  Atenció al públic

En els serveis d’atenció al públic es prioritzarà l’atenció telefònica i digital.

En els serveis d’atenció al públic presencials s’aplicaran les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries.

A les oficines de registre caldrà evitar cues de persones dins d’un recinte tancat. En cas que no sigui possible caldrà mantenir la distancia de com a mínim 1 metre entre persones.

 

3.4  Viatges de treball

Es posposen els viatges de treball, llevat dels imprescindibles, per al bon funcionament dels serveis.

Se suspèn l’autorització de l’ús de vehicles oficials per a visites externes.

 

  1. Mesures enfront el tancament dels centres educatius o de persones grans.

Atès el tancament dels centres escolars o bé de persones grans, i en el cas que els treballadors, tingui al seu càrrec fills menors o persones dependents, s’aplicaran les següents mesures pel que les autoritats ho determinin:

4.1  En cas que sigui imprescindible es permetrà la permanència del personal al seu domicili, tenint en compte la consideració de deure inexcusable de conformitat amb el previst a l’article 48 j) de la Llei de l’Estatut bàsic de l’Empleat Públic.

4.2  En cas que ambdós progenitors o responsables tinguin la condició de personal al servei de la diputació o altres administracions, no podran gaudir d’aquestes mesures en el mateix moment.

S’haurà d’acreditar documentalment les esmentades situacions.

 

5      Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d’aïllament o contagi de persones treballadores.

5.1  A fi de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores provocat pel virus COVID-19.

5.2 En tots dos casos la durada d’aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta.

5.3  La data del fet causant serà la data en la qual s’acordi l’aïllament o malaltia del treballador, sense perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data

 

  1. Vigència

Aquesta Instrucció entra en vigor el mateix dia de la seva signatura i té vigència indefinida fins a la seva derogació, revisió o modificació en funció de l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord amb les instruccions o directrius de l’autoritat sanitària.

 

Queda sense efecte qualsevol instrucció o ordre de servei que s’oposi o contradigui el que estableix aquesta Instrucció.

Comenta

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats *

Escrigui les paraules clau de recerca i pressiona la tecla Retorn.